Buscador Sobre TERGAL

Inicio > Citación

Como citar TERGAL    

TERMIGAL (dir. Manuel González González) (2016-): TERGAL: Banco de termos galegos recomendados, versión 1.5.2. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Accesible en: http://www.cirp.gal/tergal, [data da consulta].


APEX_PUBLIC_USER