Axuda
Inicio Buscas simples Buscas avanzadas
Inicio > Documentación
 
Inicio
Acerca de MedDB
Créditos
Termos de uso
Histórico de actualizacións
Preguntas frecuentes
Documentación
Ligazóns de interese
 


Listaxe de documentación

Manual de uso de MedDB

Bibliografía citada

Esquemas xenealóxicos
Lemario

Criterios

Formas
Índices dos testemuños manuscritos da Lírica Profana Galego-Portuguesa

Táboas descritivas dos testemuños da Lírica Profana Galego Portuguesa, onde se recollen os íncipits de todos os textos transmitidos polos manuscritos, a súa autoría, categoría xenérica e numeración que se lle asignou nos códices, no Repertorio Métrico de Tavani/MedDB3, e no Repertorio de D'Heur.


Índice xeral

Índice do cancioneiro da Biblioteca de Ajuda

Índice do cancioneiro da Biblioteca de Lisboa

Índice do cancioneiro da Biblioteca Vaticana

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB). (ISSN 1989-4546)