Axuda
Inicio Buscas simples Buscas avanzadas
Inicio > Histórico de actualizacións
 
Inicio
Acerca de MedDB
Créditos
Termos de uso
Histórico de actualizacións
Preguntas frecuentes
Documentación
Ligazóns de interese
 


Histórico de actualizacións
 • Versión 3.11 (24/09/2021) Actualización de datos: Revisión e actualización das edicións. Mudanzas en 88,7 (Brea-Fernández Guiadanes 2020) e 22,9 (Barberini 2021).
 • Versión 3.10 (18/03/2021) Actualización da aplicación e dos datos: Consultas dos textos dos versos por lemas e actualización do corpus lírico.
 • Versión 3.7 (30/09/2020) Actualización da aplicación e dos datos: Acceso ás imaxes dos manuscritos en calidade acrecentada.
 • Versión 3.6.2 (15/11/2019) Actualización de datos: Actualización do corpus lírico do trobador Nun'Eanes Cerzeo, seguindo a edición crítica realizada por Déborah González Martínez; e outras correcións adicionais.
 • Versión 3.6.1 (25/04/2019) Actualización de documentación: Aristocracia e orixes do trobadorismo galego-portugués. Esquemas xenealóxicos.
 • Versión 3.6 (09/11/2018) Actualización da aplicación.
 • Versión 3.5 (05/11/2018) Actualización da aplicación: Ligazóns de interese.
 • Versión 3.4 (27/12/2017) Actualización de documentación: Índice dos testemuños manuscritos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.
 • Versión 3.3 (24/11/2017) Actualización de datos: Actualización das edicións críticas e corrección de erros.
 • Versión 3.2 (31/10/2017) Actualización de datos: Revisión e actualización das biografías dos trobadores.
 • Versión 3.1 (23/09/2016) Actualización da aplicación: Axustes de estilo e publicación da bibliografía citada.
 • Versión 3.0 (21/06/2016).
 • Versión 2.3.3 (18/06/2013) Actualización de datos: Actualización do corpus lírico do trobador Nuno Fernandez Torneol, seguindo a edición crítica realizada por Miguel Ángel Pousada Cruz.
 • Versión 2.3.3 (24/08/2012) Actualización de datos: Actualización do corpus lírico do trobador Roi Queimado, seguindo a edición crítica realizada por Pilar Lorenzo Gradín e Simone Marcenaro: Il canzoniere del trovatore Roi Queimado, Alessandria: Edizione dell'Orso, 2010.
 • Versión 2.3.3 (24/08/2012) Actualización da aplicación: Creación deste histórico de actualizacións.
 • Versión 2.3.2 (30/03/2012) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.3.1 (04/03/2011) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.3.0 (09/09/2010) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.2.0 (20/01/2010) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.1.3 (30/09/2009) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.1.2 (04/05/2009) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.1.1 (31/03/2009) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.1.0 (20/03/2009) Actualización da datos.
 • Versión 2.0.5 (13/03/2009) Actualización da aplicación.
 • Versión 2.0 (15/05/2008).
 • Versión 1.0 (13/05/1998).

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB). (ISSN 1989-4546)