Axuda
Inicio Buscas simples Buscas avanzadas
Inicio > Acerca de MedDB
 
Inicio
Acerca de MedDB
Créditos
Termos de uso
Histórico de actualizacións
Preguntas frecuentes
Documentación
Ligazóns de interese
 


Acerca de MedDB

MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa

ISSN 1989-4546

Versión 3.11 setembro de 2021 (v3.0 21 de xuño de 2016, v2.0 maio de 2008, v1.0 13 de maio de 1998)

A Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB) é un recurso electrónico que pon a disposición dos investigadores e do público interesado na lírica medieval o corpus completo das cantigas dos trobadores galego-portugueses, proporcionando unha información seleccionada e estruturada que avala a efectividade das buscas, tanto nas composicións coma nos aspectos histórico-biográficos dos trobadores.

Esta terceira versión (2016) actualiza e mellora sensiblemente as anteriores (dispoñibles na rede desde o ano 1998), pois permite ampliar a variedade de buscas. O usuario conta con dúas opcións para acceder ao corpus:

  • Buscas simples: se selecciona esta opción atopará os textos das cantigas, recollidos das edicións de referencia, e a información biográfica dos trobadores. Para acceder a esta opción de busca non se precisa introducir o nome de usuario nin a chave de acceso.
  • Buscas avanzadas: nesta opción establécense catro niveis para procuras: cantiga, estrofa, verso e trobador. Cada un destes niveis conta cun grande espectro de campos, ampliado nesta versión, o que axudará a aguzar as consultas en función dos intereses concretos de cada usuario. Engadíronse as rúbricas explicativas, así como as transcricións e explicacións das notas coloccianas transmitidas nos apógrafos italianos e, ademais, o usuario poderá realizar buscas de carácter lingüístico e filolóxico na base de datos paleográfica da lírica galego-portuguesa (PalMed) en www.cirp.gal/palmed.

A base de datos MedDB está enmarcada no Arquivo Galicia Medieval do Centro 'Ramón Piñeiro' para a Investigación en Humanidades e as súas continuas melloras e actualizacións están vinculadas tamén a unha serie de proxectos subvencionados tanto polo Plan Nacional de I+D+i (HUM2005-01300, FFI2008-05481, FFI2011-26785, FFI2012-37355, FFI2015-68451-P) coma pola Xunta de Galicia (PGIDIT03SIN20401PR, PGIDIT06CSC20401PR, 09SEC023204PR).

Como citar MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB) [base de datos en liña]. Versión 3.11. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. <http://www.cirp.gal/meddb> [Consultada o: data da consulta] (ISSN 1989-4546).

Contacto

Se vostede atopa algún erro, tanto no sistema de consultas coma nos propios datos subministrados acerca das cantigas, por favor, fáganolo saber a través do correo electrónico argamed@cirp.gal.

Cando teña unha dúbida, convén que recorra á información facilitada nas caixas de axuda -que se despregan premendo nos enlaces habilitados sobre o nome dos campos de busca- ou á opción Preguntas frecuentes. Se non consigue resolvela ou desexa facer unha consulta específica, pode escribir unha mensaxe ao enderezo anteriormente indicado.


Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB). (ISSN 1989-4546)